Project Description

Pro koho YLE jsou?

Zkoušky Cambridge English: Young Learners (též “YLE”) jsou určeny žákům a žákyním základních škol, zhruba od 9 do 14 let věku. YLE jsou celoevropsky velmi rozšířeným systémem zkoušek. V samotné České republice tyto zkoušky ročně skládá několik tisíc kandidátů.

Co nám YLE přináší?

Forma testování je zábavná a výsledky testu přináší přehled o pokroku, který děti v rámci osvojování sI cizího jazyka dělají. Zkouška má obrovský motivační efekt a pomáhá řídit a akcelerovat pokrok žáků a žákyň v angličtině.  Zkoušky mají tři úrovně pokročilosti – Starters, Movers, Flyers. Poslední jmenovaná úroveň odpovídá úrovni A2 podle CEFR, což odpovídá výstupní znalosti ZŠ.