Project Description

Pro koho PET jsou?

Cambridge English: Preliminary a Preliminary for Schools je zkouškou pro ty, kteří jsou schopni vyrovnat se s běžnou komunikací s rodilými mluvčími. Měli by být schopni číst jednoduché příručky a články, psát dopisy apod.

Co nám PET přináší?

Zkouška je vyžadována mnohými státními institucemi a zaměstnavateli. Zkoušku akceptují vybrané vysoké školy, zejména technického zaměření, u přijímacích zkoušek a bonifikují ji body navíc.

Časové rozvržení

Reading and Writing: 90min

Listening: 30min

Speaking: 10-12min