Project Description

Pro koho FCE jsou?

Cambridge English: First a First for Schools, též “FCE”, je nejrozšířenější ze všech zkoušek Cambridge English. Složení zkoušky FCE vyžaduje ovládání angličtiny na dostatečné úrovni i v širším spektru praktických situací zahrnujících studium, obchod a průmysl.

Co nám FCE přináší?

Zkouška je často vyžadována státními institucemi i soukromými podniky pro nižší manažerské pozice. Je uznávána prakticky všemi vysokými školami v České republice při přijímacích zkouškách.

Časové rozvržení

Reading and Use of English: 75min

Writing: 80min

Listening: 40min

Speaking: 14min