Máte dotaz?     +420 732 512 454           Přihlášení lektora

Nabízíme přípravné jazykové kurzy s možností zakončení mezinárodně uznávanou jazykovou zkouškou Cambridge English na základě dělení dle Společného evropského referenčního rámce (SERR). Zkoušky Cambridge English jsou prestižní jazykové zkoušky tvořící celosvětový standard vzdělání v oblasti jazyků, v České republice jsou zařazeny do vyhlášky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o standardizovaných jazykových zkouškách

První zkouška proběhla již v roce 1913. Jedná se tak nejen o nejrozšířenější mezinárodní zkoušky na světě, ale zároveň i o nejstarší jazykový zkouškový systém.

Přípravné kurzy probíhají od října do května v celkovém počtu 25 vyučovacích hodin v malých skupinách v počtu od 5 do 12 žáků, případně v celkovém počtu 50 hodin v kurzech od 15 let. Výuka probíhá v prostorách základních a středních škol Chomutova a okolí.

Rozdělení jednotlivých kurzů dle ročníků a jejich návaznost je pouze doporučená, vždy záleží na konkrétních znalostech a schopnostech žáka/studenta.

Přehled přípravných jazykových kurzů:

Ročník Popis Zkouška Úroveň dle SRR
1. ročník Ústní, hravá forma výuky se zaměřením na osvojení si základů slovní zásoby * -
2. ročník Ústní, hravá forma výuky se zaměřením na osvojení si základů slovní zásoby * -
3. ročník Výuka se zaměřením na rozvíjení základů slovní zásoby, hravou formou si děti osvojují nejen ústní podobu, ale i jednoduchý písemný záznam * -
4. ročník Přípravný kurz k jazykové zkoušce, který zábavnou formou rozvíjí jazykové dovednosti, žáci si osvojují znalosti na úrovni PreA1 YLE Starters Pre-A1
5. ročník Žáci procvičují a zdokonalují osvojené jazykové kompetence na odpovídající úrovni. * -
6. ročník Přípravný kurz k jazykové zkoušce, který zábavnou formou rozvíjí jazykové dovednosti, žáci si osvojují znalosti na úrovni A1 YLE Movers A1
7. ročník Žáci procvičují a zdokonalují osvojené jazykové kompetence na odpovídající úrovni. * -
8. ročník Přípravný kurz k jazykové zkoušce, který zábavnou formou rozvíjí jazykové dovednosti, žáci si osvojují znalosti na úrovni A2. YLE Flyers A2
9. ročník Přípravný kurz k jazykové zkoušce, který rozvíjí jazykové dovednosti, žáci si osvojují znalosti na úrovni A2. KEY (KET) A2
od 15 let Přípravný kurz k jazykové zkoušce, který rozvíjí jazykové dovednosti, studenti si osvojují znalosti na úrovni B1. Preliminary (PET) B1
od 15 let Přípravný kurz k jazykové zkoušce, který rozvíjí jazykové dovednosti, studenti si osvojují znalosti na úrovni B2. First (FCE) B2
od 15 let Přípravný kurz k jazykové zkoušce, který rozvíjí jazykové dovednosti, studenti si osvojují znalosti na úrovni C1. Advanced (CAE) C1
od 15 let Přípravný kurz k jazykové zkoušce, který rozvíjí jazykové dovednosti, studenti si osvojují znalosti na úrovni C2. Proficiency (CPE) C2

* s ohledem na předpokládanou úroveň dosažených jazykových znalostí v těchto ročnících nedoporučujeme skládat jazykovou zkoušku

Nabídku vybraných kurzů nabízených v daném školním roce na základních a středních školách spolupracujících s Jazykovým centrem Medou naleznete NÍŽE.

V případě, že kurz, o který máte zájem, v nabídce nenaleznete, kontaktujte Jazykové centrum Medou.Litujeme, ale registrace do kurzů je již uzavřena. V případě zájmu o individuální výuku nás kontaktujte e-mailem nebo telefonicky.

 
 
Copyright © Medou.cz 2018, created by Medou.cz